Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα προϊόντα της Yara καταρτίζονται με γνώμονα τη νομοθεσία και δημοσιεύονται σε διάφορες γλώσσες. Έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, και ισχύουν μόνο για τις χώρες στις οποίες έχουν καταρτιστεί. Καθότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δελτίο δεδομένων και οι συνθήκες χρήσης του προϊόντος είναι πέρα από τον έλεγχο της Yara, αποτελεί υποχρέωση του χρήστη να καθορίσει και να ελέγξει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος.