YaraVita - Υγρά λιπάσματα και λιπάσματα σε μορφή διαβρέξιμης σκόνης

Κάθε διαφυλλικό λίπασμα YaraVita παρέχει ένα συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο ή συνδυασμό θρεπτικών στοιχείων όταν και όπου τα χρειάζεται η καλλιέργεια, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την απόδοσή της. Αυτό περιλαμβάνει την ακριβή εφαρμογή των απαραίτητων δόσεων ιχνοστοιχείων είτε ως απλά προϊόντα είτε ως μείγματα, καθώς επίσης και συνθέσεις για την εφεδρική παροχή δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων σε περιόδους που αυτά δεν είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές.

Τα διαφυλλικά λιπάσματα (υγρά λιπάσματα) YaraVita έχουν αναπτυχθεί με βάση την εφαρμογή τους απευθείας στο φύλλο ή τον καρπό, για ταχεία δράση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της καλλιέργειας. Κάθε διαφυλλικό λίπασμα YaraVita αποτελείται από σταθερά υψηλής ποιότητας θρεπτικά στοιχεία με βοηθητικά σύνθεσης, όπως διαβρέκτες, προσκολλητικά μέσα και βοηθήματα απορρόφησης, τα οποία ελέγχουν και ενισχύουν την απόδοση.

Τα λιπάσματα επένδυσης σπόρων YaraVita είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ομοιόμορφη και ασφαλή επικάλυψη των σπόρων, εξασφαλίζοντας ενιαία παροχή θρεπτικών στοιχείων για την ενίσχυση της πρόωρης ανάπτυξης και τη διασφάλιση της ταχείας και δυναμικής εμφύτευσης της καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα, οι ρίζες και τα φύλλα που αναπτύσσονται είναι πιο υγιή και λιγότερο ευάλωτα στο κρύο, τον παγετό ή τη φθορά από άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις. Αυτό δίνει στους καλλιεργητές μια αξιόπιστη βάση για τη σταθερή απόδοση της καλλιέργειας. 

Οι υψηλής ποιότητας χηλικές ενώσεις της σειράς YaraVita είναι ιδανικές για χρήση σε υδρολιπάνσεις ή σε υδροπονικά συστήματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να περιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία που περιέχονται στο διάλυμα θρέψης και για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με το pH τόσο του εδάφους όσο και του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων.

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Η ασφάλεια των καλλιεργειών είναι καθοριστικής σημασίας

Καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα YaraVita εφαρμόζονται απευθείας στην καλλιέργεια, η ασφάλεια αυτής είναι καθοριστικής σημασίας. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται εκτενώς στο θερμοκήπιο έρευνας και ανάπτυξης της Yara, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των καλλιεργειών εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας. Επιπλέον, όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα ελέγχονται πριν από την παραγωγή ως προς την περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα, γεγονός που μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόλυνση της καλλιέργειας. 

Τα προϊόντα YaraVita παράγονται έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς λιπασμάτων στον κόσμο. Από το 1994, οι εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων YaraVita είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης, της παραγωγής και της υποστήριξης του προϊόντος.

Αποτελεσματικότητα λιπασμάτων από την έρευνα μέχρι την εφαρμογή 

Ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα όλων των λιπασμάτων YaraVita στα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Όταν το προϊόν περάσει με επιτυχία τους ελέγχους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, ανεξάρτητοι έλεγχοι σε αγρούς διενεργούνται στις αγορές στόχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα θα δώσουν στους παραγωγούς εμπορικά οφέλη, δίνοντας αξία στην απραγωγή μετά την εφαρμογή των προϊόντων. Υπάρχει μια μεγάλη βάση με πειραματικές δοκιμές σε αγρούς για τα προϊόντα YaraVita, για πολλές καλλιέργειες από πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο, που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προϊόντων YaraVita.

Οι αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου διασφαλίζουν ότι όλα τα έτοιμα προϊόντα που διακονούνται από τα εργοστάσια μας είναι σύμφωνα με τις προϊοντικές προδιαγραφές. Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για να εντοπίσουμε ποιοτικές πρώτες ύλες, να διατηρούμε και να ελέγχουμε τις ποιοτικές προδιαγραφές. Ότι περιγράφεται στις ετικέτες των προϊόντων, είναι και αυτό που περιέχεται.